Khớp nối mềm | Khớp giãn nở | Dân Đạt Co.,LTD http://www.khopnoimem.vn

ống nối mềm dùng trong nghành dầu khí
11.11.2009

Ống nối mềm 8' dài 25m dùng trong nghành công nghiệp dầu khí được sản suất tại CTY  DAN DAT FLEX tại VN
URL của bản tin này::http://www.khopnoimem.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=23

© Khớp nối mềm | Khớp giãn nở | Dân Đạt Co.,LTD contact: info@vihan.vn